مشاور 
     
سرکار خانم محسنی
کارشناسی ارشددانشچوی دکترا  روانشناسی تربیتی
دارای مدرک بین المللی مونته سوری 
 
مشاور کودک و نوجوان ، همکاری به عنوان مشاور با مدارس مختلف از پیش دبستان تا متوسطه اول و مراکز مشاوره "جهت" و "خشت فیروزه"
 
مشاوره با خانواده ها با محوریت فرزند پروری و تدریس در دانشگاه


 
 
پیام رسان
     
گیرنده
فعالیتها  
     
  •  
  •  
  • ارائه خدمات مشاوره فردی در مرکز برای دانش آموزان و اولیاء آنها
  • استفاده از فرایند مشاوره ای برای شناخت بررسی و افزایش قدرت یادگیری دانش آموزان
  • نظارت مستقیم مشاوره مدرسه در روند اجراهای کلاسی و ارتباط دانش آموزان با افراد
  • برگزاری کارگاههای دانش افزایی با موضوعات متناسب با روانشناسی رشد کودک
  •