همکار 
     
سرکار خانم مریم محمدپور
کارشناس پرستاری
سابقه کار در  اورژانس تهران و همکاری به عنوان معاون بهداشت و تغذیه  در مجتمع آموزشی حضرت معصومه (س)

 
اخبار و پیام ها 
     
     
 
 
اهمیت و ضرورت  واحد بهداشت
 ضرورت وجودی وفلسفه تشکیلات بهداشت مدارس ناشی از این واقعیت است که دانش آموزان به دلیل کامل نشدن مهارت ها وشرایط سنی آسیب پذیر، در معرض ابتلا به   بیماریهای عفونی خطرناک، حوادث ، سوانح وخشونت می باشند.
 بنابراین نیاز به توجه وتامین بهداشت سلامت دارند، که دراین میان والدین نیز نقش اصلی برعهده دارند وهمگام با آنان مسئولین خدمات بهداشتی مدارس نیز در این وظیفه مهم سهیم می باشند تا بتوانند با تشخیص سریع نقایص جسمی و روانی ، دانش آموزان را شناسائی ودرمان نمایند.
 
اهمیت آموزش بهداشت در مدارس
 
 
مسئله آموزش وپرورش کودکان ونوجوانان موضوعی حائز اهمیت وقابل بحث است  که درایم میان نقش مربی بهداشت با هدف بالا بردن سطح دانش بهداشتی ودرنهایت ایجاد تغییر مطلوب در رفتار دانش آموزان وانتقال آن به خانواده ها بسیار پررنگ وتعیین کننده است.
بعد از نهاد کوچک خانواده، مدرسه دومین نهادی است که دانش آموزان جهت فرا گرفتن وآموختن در سطح گسترده به آن قدم می گذارد بدین ترتیب آموزش علمی ، بهداشت جسمی و روانی امری ضروری است. 
 
خدمات بهداشتی مجتمع حضرت معصومه (س) 
1 - اندازه گیری قد و وزن
2- معاینه ستون فقرات
3- ارزیابی وسنجش شنوائی
5- ارزیابی تغذیه واختلالات تغذیه ای
6- معاینه دهان ودندان
7- محاسبه Bmi شاخص توده بدنی