همکاران 
     
ادبیات
خديجه خزائي
كارشناس روانشناسي تربيتي
 دارای مدرك تكميلي كارگاه كودك انديشمند بر پايه ي تربيت حل مسئله، از مؤسسه مشاوره و روانشناسي استاد روزبه، گواهي پايان دوره ي طراحي فعاليت هاي يادگيري با رويكرد سازنده گرا ، از آكادمي علمي معلمان ايران
سابقه همکاری با مجتمع آموزشی حضرت معصومه به عنوان معلم چهارم دبستان
 
ریاضی
 
سرکار خانم شیما چیذری
 
کارشناسی مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
سابقه ی تدریس ریاضی و فیزیک دوره ی دوم دبیرستان ، تدریس کلاس چهارم و پنجم و ششم دبستان
پشتیبان تحصیلی و مشاور تحصیلی کلاس دوازدهم
 
علوم
 
سرکار خانم صافی
 

فارغ التحصیل مهندسی علوم و صنایع غذایی

فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی

سابقه تدریس در مقطع ابتدایی و متوسطه ، زبان وادب فارسی به غیر فارسی زبانان در خارج از کشور، معاون اجرایی در مقطع متوسطه ، مدیر کتابخانه در مقطع متوسطه 

دوره های آموزش ضمن خدمت پایه های مختلف مقطع ابتدائی ، شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان ،  رویکرد مبتنی بر تفکر علمی و فراهم سازی روحیه ی

پرسشگری در دانش آموزان ، فوریت های پزشکی، بهداشت و آشنایی با بیماریها و نحوه ی درمان آن ها


 
اخبار و فعالیتها