منوی سمت راست  
   
     
اهداف و روش کارگاه خلاقیت  
     
استفاده از ابزار مونته سوری در جهت یادگیری آموزشهای مختلف دبستان:
 
روش مونته سوری یک روش آموزشی تربیتی مبتنی بر ایده وعمل است که توسط ماریا مونته سوری پزشک ایتالیایی ابداع گردیده و هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان طرفدار دارد.
ابزارهای به کار رفته در این روش همگی متناسب با سایز کودک است وبه گونه ای طراحی شده که در کودک خود اصلاحی صورت گرفته ودر نتیجه اعتماد به نفس بالایی را کسب می کند.
 
اساس یادگیری برپایه مشاهده ، حل مساله وکشف به صورت درونی می باشد.
هرفعالیت روند منطقی ومنظمی دارد وهر وسیله مفهوم معینی را به کودک آموزش می دهد.
 
 در کارگاه خلاقیت(مونته سوری) چهار نوع مهارت آموزش داده می شود:
1- مهارت ریاضی: ابزار مونته سوری در حوزه ریاضیات از طراحی علمی بسیار دقیق و ویژه برخوردار است که با معرفی آنها توسط معلم متخصص مفاهیم انتزاعی ریاضی به شیوه ای ملموس و جذاب به کودکان شناسانده می شود، مفاهیم ناملموس ریاضی در مونته سوری قابل دیدن ، لمس کردن وحس کردن می شوند بدین ترتیب درک عمیقی از آنها پدید می آید.
2- مهارت حسی: همانطور که از نامش مشخص است فعالیت های آن در حوزه پرورش حواس 5 گانه است.
بدیهی است هر تجربه جدیدی را که کودک کسب می کند از طریق یکی از حواس 5 گانه است لذا تمرکز وتقویت هریک از حواس ، هدف ما می باشد.
3- مهارت زندگی: مهارت زندگی چکیده ای از فعالیت هایی است که بزرگسالان در زندگی روزمره انجام می دهند.
4- مهار فرهنگ: هدف کلی ما افزایش هوش طبیعت گرایی ، افزایش مشاهده عشق به محیط ، آشنایی با هرفرهنگ وآداب و رسوم است.