اخبار
     
همکار 
     
سرکار خانم شیما خواجه بیک 
دارای مدرک مربیگری موسسه روپا ( رشد و یادگیری کودک ) 
همکاری با  مجتمع آموزشی حضرت معصومه (س) در مقطع پیش دبستانی
سابقه همکاری با عنوان مربی پیش دبستان و مدیر آموزشی مهدکودک انرژی اتمی ، مدیر داخلی مهد کودک فروغ